Поверителност

Ние признаваме огромното значение на поверителността и сигурността на личните данни и се ангажираме да защитаваме поверителността на своите клиенти, служители и партньори във всички свои бизнес дейности.

Унико Груп ЕООД е приело Декларация за поверителност на данните, в която се посочват ангажиментите на дружеството относно поверителността и защитата на личните данни. Тази Декларация задължава всички служители на дружеството да спазва следните принципи, когато обработват лични данни:

  • Събиране и използване на лични данни по справедлив и законосъобразен начин. Ние се стремим да бъдем прозрачни и открити относно данните, които събираме, и да ги използваме само за целите, които са известни на съответното лице.
  • Зачитане на правата и изборите на лицата. Ние уважаваме решенията на лицата за начина, по който техните лични данни се събират, обработват и използват от нас. Това включва правото на достъп, поправяне и заличаване на данните, съхранявани от дружеството.
  • Управление на данните по отговорен начин. Ние знаем, че поверителността и целостта на личните данни са от съществено значение за запазването на доверието и предприемаме адекватни мерки за защита на личните данни от рисковете от неразрешено използване или разкриване.

Ние поемаме ангажимент да насърчаваме култура, в която всички служители на дружеството ясно осъзнават колко е важна поверителността на данните и как да се гарантира нейната защита. 

В съответствие с нашата Декларация за поверителност на данните нашата Декларация за поверителността онлайн описва как събираме, използваме и защитаваме личните данни, които потребителите на нашият уебсайт споделят с нас.

Ако имате въпроси относно ангажиментите ни за поверителност на данните или искате да подадете сигнал за инцидент, свързан с поверителността, моля пишете ни чрез меню „Контакти“.