земеделие

Започва кандидатстването за финансиране по de minimis за картофи, черупкови плодове и култивирани гъби

От 12.07.2024 г. до 26.07.2024 г. земеделските стопани, отглеждащи картофи, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) и култивирани гъби могат да подават заявления за подпомагане по помощ de minimis. Помощта се отпуска  съгласно Регламент  (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316 и се предоставя за покриване на част от производствените разходи на производителите за 2024 г Бюджетът на помощта ... Прочети още »

Одобрените заявления за закупуване на пчелни майки и отводки ще бъдат финансирани

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че за всички кандидати с одобрени заявления за подпомагане със заявени разходи за закупуване на пчелни майки и отводки, е осигурен бюджет за техните проекти. Това е възможно след преразпределение на бюджета по интервенциите в сектора на пчеларството, съгласно Заповед № РД09-701/21.06.2024 на министъра на земеделието и храните. Общият бюджет по интервенция IE7 „Действия за ... Прочети още »

Променят процедурите за ползване на земеделските земи съобразно промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 Правителството прие изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. С въведените промени се дава приоритет на местното производство при отглеждането на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури, както и на биологично производство на тези култури. До участие в тръжните процедури за отдаване под наем или аренда на ... Прочети още »

ДФЗ публикува списъци с класираните за подпомагане в сектор „Пчеларство“ за 2024-та година

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) извърши класиране на одобрените заявления за подпомагане в сектор „Пчеларство“ за прием 2024 г., след приключване на административните проверки на приетите заявления за подпомагане по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. Поради високия интерес на пчеларите към интервенции I.E.3 – Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително ... Прочети още »

С 13 милиона лева ще бъдат подпомогнати земеделски производители

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) реши да бъде предоставена помощ de minimis за 2024 г. на производителите на картофи, черупкови плодове и гъби в размер на общо13 000 000 лв. Финансовият ресурс е разпределен както следва: – за картофи – 7 000 000 лв. – за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 5 000 000 лв. – ... Прочети още »

ДФ“Земеделие“ започва прием по схемата за борба с доматен миниращ молец

От 15 май до 14 октомври 2024 г. Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) ще приема документи по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”. Срокът за отчитане и представяне на документи е  до 31 октомври, а за изплащане на ... Прочети още »

От 15 май картофопроизводителите кандидатстват по схемата за борба с теления червей

От 15 май 2024 г. областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приемат заявления от производителите на картофи по схемата за държавна помощ за мерките срещу теления червей. Стопаните могат да подават документи в срок до 10 юни тази година. До 10 юни те трябва да представят и отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок ... Прочети още »

 ДФ „Земеделие“ утвърди до 295 милиона лева за изплащане на украинската помощ

Земеделските стопани ще получат финансова подкрепа в размер до 295 млн. лв. по схеми за държавни помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия ... Прочети още »

Дават 3 милиона лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“

Земеделските стопани ще получат до 3 000 000 лева за 2024 г. по схема за държавна помощ “Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Държавната помощ е пренотифицирана през месец февруари 2024 г., като е вписана с номер SA.112670 в Регистъра на държавните помощи на ... Прочети още »

За вас пчелари: ДФ „Земеделие“ ще отпуска кредити!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФ“Земеделие“) ще предоставя кредити на пчеларите за реализация на одобрените им проекти по интервенции в сектор „Пчеларство“. От възможността могат да се възползват пчелари с одобрени проекти по следните интервенции, съгласно Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода ... Прочети още »