Как напредва рекултивацията на депото в Перник?

Как напредва рекултивацията на депото в Перник?

Министерството на околната среда и водите проверява напредъка по изпълнение на проектите за техническа рекултивация на последните 8 стари стари депа за битови отпадъци. Те са в общините Бяла (Варненско), Перник, Велинград, Дупница, Пирдоп, Бобошево, Кочериново и Кърджали, СЪОБЩИ Факти.бг.

В началото на август министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова се срещна с кметовете заради забавената рекултивация на старите общински депа. МОСВ изиска от общините график на дейности и започна ежеседмични проверки.

След проверки на място от служители на МОСВ на депата в Перник, Дупница и Бобошево, е установено, че и на трите депа има съществена мобилизация и напредък при реализиране на строителните дейности.

За депото в Перник, независимо от неблагоприятните метеорологични условия през последните дни и обилните дъждове, има напредък, който съответства с представения пред МОСВ график. На депото в Бобошево строителят е осигурил необходимата техника, теренът е равнинен, което позволява да се работи с добри темпове. На депото в Дупница са осигурени техника и работници, като дейностите се изпълняват при добра организация и по график.

С редовните, ежеседмични проверки, ежедневната комуникация и създадената организация МОСВ цели да ускори процеса по довършване на рекултивацията на старите депа за битови отпадъци.. С усилията на местната власт дейностите трябва да приключат във възможно кратък срок без да се компрометира качеството на строителните работи.

Преди година ЕК предупреди, че предстои страната ни да бъде изправена пред Съда на ЕС за заплащане на значителни по размер финансови санкции заради все още нерекултивирани 43 депа за неопасни отпадъци от общо 113, включени в наказателната процедура*. След завършването на техническата рекултивация на депото в Бяла към момента остават само 7 такива депа, за които България трябва да положи максимални усилия за приключването им, така че да бъде намален размерът на санкциите.

Рекултивациите на 7 депа се финансират от Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020 г.“, а депото в Кърджали с общинския бюджет.