Отворени са офертите в обществените поръчки за зимно поддържане на пътищата

Отворени са офертите в обществените поръчки за зимно поддържане на пътищата

  Отворени са офертите в обществените поръчки за избор на изпълнители за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища за зима 2022/2023. На 2.09.2022 г. бяха отворени офертите за зимното почистване на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и за републиканската мрежа в районите за планиране – Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Срокът за подаване на офертите за Северен централен район е до 5 септември, а офертите ще се отварят на 7 септември.

Обявените поръчки са по ускорена процедура, за да се подсигури предстоящия зимен сезон. Това се предприема, за да се минимизират рисковете републиканските пътища да останат без поддържане през зимните месеци, тъй като срокът за провеждането и завършването на откритата обществена поръчка с подписването на договор отнема минимум 6 месеца.

В Югозападен район са 4 областни пътни управления:

За ОПУ Благоевград са отворени три оферти. Те са на „БЕТОН“ ЕООД, „Мегаинвест-холд“ ЕООД и ДЗЗД „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД“, в което са: „Грома Холд“ ЕООД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД“ АД и „БКС“ ЕООД. Прогнозната стойност е 10 964 536 лв. без ДДС за поддържането на близо 653 км;

За ОПУ Кюстендил са отворени три оферти. Те са на „Мегаинвест-холд“ ЕООД, ДЗЗД „НИВЕЛ-ПП“, с участници: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД, и на ГЕОРЕСУРС ЕООД. Индикативната стойност е 6 961 774 лв. без ДДС за поддържането на 570 км;

За ОПУ Перник е отворена офертата на ДЗЗД „ЮГОЗАПАДНИ ПЪТИЩА ПЕРНИК 2022“, в което участват: „ГМ РОУД“ ЕООД и „ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД. Прогнозната стойност е 5 955 318 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 533 км;

За ОПУ София са отворени три оферти. Те са на Обединение „ОПУ СОФИЯ 422“, в което са: „ГЕОСТРОЙ“ АД, „ПЪТСТРОЙ-92“ АД и „БЕКАСТРОЙ“ ЕАД, на „АБ“ АД и на ДЗЗД „ПП СОФИЯ“, в което влизат: „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, „ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД и „ЗМБГ“ АД. Индикативната стойност е 21 910 701 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1331 км.

 Обществената поръчка за зимното поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Марица“ и „Струма“ е в пет обособени позиции:

За поддържането на участъците от АМ „Струма“ на територията на ОПУ София, ОПУ Перник, ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград, с обща дължина 172 км заедно с пътните връзки, прогнозната стойност е 14 369 895 лв. без ДДС. Отворени са две оферти. Те са на „Мегаинвест-холд“ ЕООД и „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.

Срокът за изпълнение на договорите по обявените ускорени процедури ще бъде не повече от 7 месеца. Индикативната стойност на обществените поръчки е определена съобразно бюджета на АПИ за поддържане на 20 000 км републиканска пътна мрежа.