Общински съветник от ППГЕРБ постави на сесия въпроса за обновяването на пътната маркировка преди старта на учебната година

Общински съветник от ППГЕРБ постави на сесия въпроса за обновяването на пътната маркировка преди старта на учебната година

Председателят на групата съветници от ПП ГЕРБ Денислав Захариев отправи питане към ръководството на Община Перник на вчерашната сесия дали ще бъдат ли обновени пътните маркировки  в общината преди началото на Новата учебна година.

 Захариев поиска да разбера дали до 15 септември ще бъдат извършени необходимите възстановителни дейности на пешеходните пътеки и най-вече на съоръженията пред входовете на учебните заведения, за да се гарантира безопасното пресичане на ученици, учители и родители.