ДФ “Земеделие“ приема документи по схемата за хуманно отношение към свине

ДФ “Земеделие“ приема документи по схемата за хуманно отношение към свине

От 2 до 16 септември 2022 г. Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ приема документи по втори транш от схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2022 г

Подпомагат се угоени прасета, продадени на кланиците от 1 май до 31 август 2022 г. Срокът за изплащане на средствата е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.

Помощта се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

Изплащането на финансовите средства за II транш за угоени прасета по схемата за хуманно отношение към свине за 2022 г. ще бъде извършено без прилагане на коефициент на редукция по искане на бранша, с цел да се подкрепят свиневъдите в период на влошена и нестабилна икономическа обстановка.

Припомняме, че на 26 август 2022 г. ДФ “Земеделие“ отпусна допълнителен ресурс в размер на 15 000 000 лева по помощта. Така бюджетът се увеличи от 44 000 000 лв. на 59 000 000 лв. С допълнителните средства се дава възможност на бранша да покрие изцяло заявените разходи за подпомагане по линия на помощта.