Искат промени в транспортната схема по линията Перник- Радомир

Искат промени в транспортната схема по линията Перник- Радомир

На проведено в края на миналата седмица заседание на Областния комисия по транспорт, бе разгледано предложение от кмета на община Перник за промени по автобусни линии от Областната и Републиканска транспортна схема.

На заседанието присъстваха представители на общини, областен отдел „Автомобилна админиспрация“, ОПУ-Перник, браншови организации.

На заседанието бяха осъдени и предложения за закриване да курса по автобусна линия Радомир – Перник на 21.30 часа от Радомир и на 22.00 часа от Перник. Също така е обсъден проблем с неизпълнение на сутрешни курсова на 6.00 часа и 7,00 часа  от Радомир по линията Перник – Радомир от квотата на община Радомир.

 В дневния ред на заседанието са били обсъдени, предложения от превозвачи за  автобусните линии Перник-София , София -Кланица, София – Студена, за които комисията не излезе с окончателно решение, такова ще бъде взето на следващо заседание на комисията и ще бъде изпратено към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.