Няма възражения по изравнителните сметки, изготвени от „Топлофикация Перник“

Няма възражения по изравнителните сметки, изготвени от „Топлофикация Перник“

„Срокът за подаване на възражения по изравнителните сметки за консумираната  топлинна енергия през отоплителен сезон 2021/2022 година почти изтече. В деловодството на“ Топлофикация Перник“ до момента не е постъпила нито една жалба от абонати. За нас това означава, че сме си свършили работата по най-добрия начин“. Това заяви инж. Милена Гергинова, ръководител на отдел „Дялово разпределение и прогнозни начисления“ в „Топлофикация Перник“.

Липсата на оплаквания се отнася единствено за абонатите, чийто топлинен счетоводител е “Топлофикация Перник“. За останалите граждани, които използват централно отопление в Перник, но използват услугите на друго дружество за дялово разпределение, към момента „Топлофикация Перник“ няма точна информация за постъпилите жалби.

Изравнителните сметки за парно и топла вода бяха изпратени до абонатите в началото на месец юли и по закон всеки гражданин има право да подаде жалба по така изготвената сметка в срок до 31 август. Топлинните счетоводители имат ангажимент да разгледат и да отговорят на всички постъпили възражения и да преценят дали жалбите са основателни.

„Ако се окаже, че оплакванията са оправдани, то в повечето случаи следва повторно извършване на годишен отчет на всички абонати към съответната абонатна станция, а оттам и промяна в изравнителните сметки на цялата етажна собственост“, поясни  инж. Милена Гергинова.

Специалистът по топлинно счетоводство в „Топлофикация Перник“ обясни, че в последните месеци в дружеството не са постъпвали никакви рекламации и оплаквания.

„За нас липсата на оплаквания е добър сигнал, че си вършим работата по правилния начин“, подчерта инж. Милена Гергинова.