Абонатите на „Топлофикация Перник“ не бива да бъдат наказани, компенсациите за цената на природния газ са неотложни!

Абонатите на „Топлофикация Перник“ не бива да бъдат наказани, компенсациите за цената на природния газ са неотложни!

Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“, пред Днес и утре

-Инж. Стойнев, Вие призовавате за компенсации, заради цените на природния газ, още през юли, а „Топлофикация Перник“ работи основно с въглища. За какво става въпрос?

-Основното гориво, с което работим, са въглищата, но използваме газ за разпалване. Количествата не са толкова нищожни, затова призоваваме въглищните централи също да бъдат компенсирани. Само за миналия отоплителен сезон разликата между цената на природния газ, която беше заложена от КЕВР и тази, която платихме, беше 15-16 милиона лева. Към днешна дата при заложена около 120 лв. цена, плащаме 160 лв., което е около 35% повече. Въобще не искам да смятам какво става с поисканата нова цена от „Булгаргаз“, която е 296 лв. Няма да издържим, дори това да се възприеме като отложено плащане, което ще се добави в цената на потребителите за следващия сезон. Не само това, но и не сме съгласни абонатите на „Топлофикация Перник“ да останат наказани без компенсация.

-Защо смятате, че абонатите на „Топлофикация Перник“ са „наказани“ от държавата?

-Няма логика – цената на електрическата енергия е задържана на ниски нива за бита – т.е. тя се компенсира от държавата. Защо абонатите на „Топлофикация Перник“ трябва да плащат пълната цена на скъпия природен газ? На бизнеса също се помага, независимо какви количества ползва. Само въглищните топлофикационни дружества като нас, които са огромни консуматори, остават встрани и държавата си затваря очите за тях. В Перник това са близо 20 000 домакинства. Те имат право да получат облекчение по същия начин, както тези, които се отопляват на електрическа енергия. Страшното е, че отливът на абонати от „Топлофикация“, за сметка на отопление на електрическа енергия, не просто бърка в джоба на някои, по-неприятното е, че застрашава електропреносната мрежа на Перник, защото тя няма да издържи на натоварването.

-Излиза, че спестените пари за компенсация на „Топлофикация“ ще излязат солено на държавата, така ли ?

– Нещо повече, ще излязат солено на всички по веригата. Но изначално е обидно и несправедливо едни домакинства да бъдат компенсирани, а други да чакат сметката от високите горива да им бъде съотнесена към следващото вдигане на цените, защото това ще се получи без компенсации.

-Вие това нееднократно го казвате, но като че ли нищо не се случва. Планирате ли протест или друга форма на комуникация, с цел да бъдете чути от институциите?

– Имаме ново правителство, на което е добре да се даде възможност да се запознае с проблемите. Лошото, е че нямат 100 дни, защото началото на отоплителния сезон ще започне с изборния ден и ще повлече още по-тежка криза. Затова решенията трябва да се вземат веднага. Нашите абонати ще подписват договори през септември. През октомври ще берем плодовете на отложените решения. В ситуацията, в която се намираме, не „Топлофикация Перник“ или абонатите трябва да протестират, за да бъдат чути, а институциите в енергетиката трябва да бъдат уплашени да няма сериозен отлив на абонати от „Топлофикация Перник“ или „Топлофикация София“, защото произтичащият от това режим на тока е неизбежен.

-Кажете им ясно каква е битката Ви?

-Кризата и хаосът в енергетиката са видими. Нека осигурят възможност за компенсиране на цената на природния газ за нашите абонати, както за всички консуматори на енергия. Надяваме се да се намери и решение за „Брикел“, защото обогатеното гориво, което получаваме от там, също е фактор, както за цената, така и за по-добрите екологични показатели. Не е време да се борим за печалби, а за успокояване на сектора и всички – ние като производител и държавата като регулатор, да дадем максимума от себе си за преминаването през този тежък период за хората.