Днес се изявяват на сцената на Националния събор на народното творчество „Копривщица-2022“, представителите от пернишка област

Днес се изявяват на сцената на Националния събор на народното творчество „Копривщица-2022“, представителите от пернишка област

От всичките 28 области, включени в програмата на Националния събор на народното творчество „Копривщица-2022“, организиран от Министерство на културата и община Копривщица, пернишка област ще участва с  най-много участници- 658, на възраст от 3 до 84 години. Те са и с най-голямо времетраене -6,26 мин.

Самодейците от Граово ще се изявят на 6 август от 10:00ч. на открита сцена №6  в местност „Войводенец“ гр. Копривщица.

Ето и участниците, които представят пернишка област:

ОБЩИНА ЗЕМЕН

I.  НЧ „Крюгер Николов – 1922” с. Пещера, община Земен

10:15-10:25 ч.

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

I. НЧ „Георги Димитров-1928 г.“ с. Ковачевци, община Ковачевци

10:25-11:00 ч.

ОБЩИНА БРЕЗНИК

I. НЧ „Иво войвода – 1928“, село  Долна Секирна,  община Брезник.

II.НЧ „Искра – 1932“, с. Слаковци, община Брезник. Ръководител:

III. НЧ „Пробуда – 1927“ с. Кошарево, община Брезник

IV. НЧ „Граовска пробуда – 1928“ с. Велковци,община Брезник

V. НЧ „Светлина – Сопица – 1932“, с. Сопица, община Брезник

VI. СУ „Васил Левски“ – гр. Брезник, община Брезник. Художествен

ръководител Николина Байкова

 VII. НЧ „Просвещение – 1870“, гр. Брезник , община Брезник

11:00- 13:00 ч.

ОБЩИНА РАДОМИР

I. НЧ „Отец Паисий-1927г.“ с. Извор, община Радомир

 II. НЧ „Светлина-1936 г.“ с.Прибой, община Радомир

III. НЧ „Христо Ботев-1928 г.“ с.Копаница, община Радомир

IV. НЧ “Евлоги Агайн-1927 г.“ с. Владимир, община Радомир

V. НЧ“Никола Корчев-1928 г.“ с. Долна Диканя, община Радомир

VI. НЧ“Благой Попов-1927 г.“ с. Дрен, община Радомир

VII.   НЧ“Напредък-1895 г.“ гр.Радомир, община Радомир

VIII.   НЧ“Напредък-1915 г.“ с.Стефаново, община Радомир

IХ. НЧ „Христо Ботев-1928 г.“, кв.“Върба“, гр. Радомир

13:00- 17:00 ч.

ОБЩИНА ПЕРНИК

I.  Музикална школа „Хармония“,  гр. Перник, община Перник

II. НЧ „Христо Ботев-1961 г.“ с. Люлин, община Перник

III. ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Батановци, община Перник

 IV. НЧ „Светлина – 1919 г.“, с. Студена, община Перник

V. ПК “Никола Вучков“, кв. Църква, гр. Перник, община Перник

VI. НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.“, с. Големо Бучино, община Перник

VII. Пенсионерски клуб „Железничар“,  гр. Перник, община Перник

VIII. Град Перник -Ансамбъл „Граово“- индивидуален изпълнител

IХ.  ШНТ „Нартан“, гр. Перник. Ръководител: Пламен Ганов

Х. НЧ „Нови хоризонти – 2009 г.“, гр. Перник

ХI. Женска фолклорна танцова формация „Зора“, гр. Перник.

ХII. НЧ „П.К. Яворов – 1926 г.“,  с. Мещица, община Перник

ХIII. НЧ “Пробуда-1922 г.“, с. Драгичево, община Перник

ХIV. НЧ „Васил Левски – 1968 г.“, с. Рударци, община Перник

ХV.  13-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – кв. Мошино , гр. Перник

ХVI.  НЧ „Христо Ботев – 1940 г.“, с. Ярджиловци, общ. Перник

ХVII. НЧ „Просвета – 1909 г.“, кв. „Църква“, гр. Перник

ХVIII. НЧ „Пробуда – 1935 г.“, кв. Бела вода, гр. Перник

ХIХ. Общински младежки дом, гр. Перник. ТК „Хоро“

ХХ.  НЧ „Чичо Стоян-1927 г.“,  с. Дивотино, община  Перник

ХХI. НЧ „Пробуда-1937 г.“, с. Кладница, община Перник