Създават Център за социална рехабилитация и интеграция на пострадали от насилие и трафик

Създават Център за социална рехабилитация и интеграция на пострадали от насилие и трафик

Предлага се в Перник да се създаде Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за деца и пълнолетни лица, които са пострадали или са в риск от насилие и трафик, съобщиха от Общинския съвет. Кметът Станислав Владимиров е внесъл предложението за разкриване на услугата, което беше разгледано и прието на днешното заседание на Общинския съвет. На територията на Перник няма подобна услуга. Функционира единствено Кризисен център за лица, жертва на насилие или трафик, който е делегирана държавна дейност и се управлява от фондация „Позитивни умения на личността в социума“ (П.У.Л.С.). Разкриването на ЦСРИ е необходимата стъпка за надграждане на общинската политика в грижата за деца и семейства и оптимизирането й, посочва Владимиров. Предвижда се краткосрочна и дългосрочна психотерапия, арт терапия, игрова терапия при работа с деца, трудотерапия и други дейности. Услугата ще бъде предложена за включване в Националната карта на социалните услуги. Кметът на Перник препоръчва тя да се осъществява в сградата на фондация „П.У.Л.С.“, която през последните 22 години предоставя защита от насилие и трафик. Община Перник е изпратила писмо до Агенция за социално подпомагане за получаване на предварително одобрение за създаване на социалната услуга. Ако предложението на Станислав Владимиров бъде одобрено, социалната услуга ще стане реалност от 1 септември тази година.