Бюрото по труда в Перник търси да назначи на работа шивачи, работници по озеленяване, машинни оператори…

Бюрото по труда в Перник търси да назначи на работа шивачи, работници по озеленяване, машинни оператори…

Предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места през изминалата седмица отново се увеличиха, но този път само с 3, в сравнение с предходната и станаха 410. Предлаганите свободни места за безработните с висше образование остават без промяна -25.

В момента на трудовата борса в Перник има предложения за работа на: 19 шивачи за региона, 18 общи работници, 10 монтьори телекомуникационно оборудване за София, 10 касиери за София,  30 работници по озеленяване за Перник, 10 продавач-консултанти за София, 10 консултанти по продажби за Перник, 11 склададжии за София, 15 асистент продажби също за София. През изминалата седмица се появиха оферти за работа за 20 оператори сигурност и 50 охранители за София, 10 машинни оператори фармацевтични продукти за Радомир и 10 обслужващи работници в промишленото производство за Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, фелдшери, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, готвачи, сервитьори, салонни управители, продавач-консултанти,  камериерка,  шофьори на товарен автомобил,  шофьори на лекотоварен автомобил, помощник-готвачи,  готвачи, работник за сглобяване на детайли, месачи,  пекари, крупиета, работник в кухня- салатиер, бояджия на промишлени изделия,  работник стоманобетонни конструкции и изделия,  машинни оператори, автомонтьор, производители ръчно на хляб, работник товаро-разтоварни дейности, счетоводител оперативен, хигиенисти, чистач-хигиенисти,  работници в строителството- ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери, служител на гише в  пощенска станция, служител във финансова/ платежна институция, механици промишлено оборудване, монтажник метални конструкции, печатар, касиери, лаборанти, химик-аналитици, инспектор здраве и безопасност при работа, водач на специализиран автомобил, опаковачи, мениджър екип, асистенти по продажби, маникюристи, фризьори, детегледачка, кофражист, строителен техник, техници-механици, електромонтьори, общи работници поддържане на сгради, товаро-разтоварач, социален работник в социална услуга, отчетник уреждане на застрахователни полици, образователен медиатор, монтажник на електронни елементи,  шофьори на тежкотоварни автомобили, водачи на мотокари, куриер, шлайфисти, електрозаварчици, работници в кухня, лепач, кроячи-резачи на стъкло, оператори на пещи за производство на стъкло, склададжия, началник-склад, помощник-възпитател,  учители в детска градина, пощенски раздавач, рехабилитатор, охранители, огняр, автомонтьор, инспектор здраве и безопасност при работа

Трудовият пазар в областта, продължава да е много динамичен, което е нормално в разгара на летния сезон. След като предлаганите свободни места намаляваха две поредни седмици, то вече две поредни седмици те се увеличават.  В момента най-търсени на пазара на труда  в Перник са: шивачи,  работници по озеленяване, консултанти по продажби, машинни оператори във фармацевтичната промишленост, обслужващи работници и други. Появиха се оферти за позабравени вече в Перник професии- резач на плоско стъкло, оператори на пещи за производство на стъкло.

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 385 свободни места и 25 на безработни висшисти.