„Топлофикация Перник“ планира и тази година големи ремонтни дейности!

 „Топлофикация Перник“ планира и тази година големи ремонтни дейности!

Въпреки трудната, във финансово отношение,  2022 година и стартиралите мащабни инвестиционни проекти, целящи реализирането на поставените от Европа цели за създаване на нисковъглеродно производство на енергия, „Топлофикация Перник“ и тази година планира да извърши важни ремонти. Те са наложителни, заради вече остарелите основни и спомагателни съоръжения, както и по топлопреносната мрежа, така и в Централата. На въпроса- разработва ли ръководството на дружеството и тази година сериозна ремонтна програма, изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев, заяви: „Разбира се, че не можем да оставим на заден план ремонтите по топлопреносната мрежа и действащите съоръжения. Те са особено важни за осигуряването на качествени услуги за клиентите, както през лятото, така и по време на отоплителния сезон“.

Той обясни, че през този и следващия месец ще бъде извършен годишният планов ремонт, в който са предвидени ревизии и ремонтни дейности както по топлопреносната мрежа, така и в повечето мощности и в почти всички цехове на Централата.

„Ще отстраним набелязани проблеми в цеховете  „Парогенератори“, „Турбинен“, „Електрически“, „Въглеподаване“, „КИП и А“, „Химически“, „СОИ“. Предвидили сме да обхванем всички звена през това лято“, поясни инж. Стойнев.

Според него, немалък бюджет е отделен и за ремонти в направление „Топлофикация“. „Разписваме план, според който поетапно ще отстраняваме пробиви в главни и второстепенни тръбопроводи. Планираме да подменим компрометиран участък от 70 метра по главното трасе в кв.“Тева“ за 4 дни. Ремонтните дейности са предвидени от 28.07. до 01.08. Вече сме уведомили засегнатите абонати и ги молим да проявят разбиране. Летните ремонти по топлопреносната мрежа са единствения начин да осигурим качествено отопление през зимата“, уточни директорът на „Топлофикация Перник“.