Социалнослаби перничани с шанс за топъл обяд до септември

Социалнослаби перничани с шанс за топъл обяд до септември

До 9 септември е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд на социалнослаби перничани в условията на пандемията от COVID-19, съобщиха от общината. От услугата могат да се възползват хора с ниски доходи, под линията на бедност, такива, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, също и карантинирани.

Приемът на заявленията е отворен. Списък с кандидатите ще бъде изпратен в дирекцията „Социално подпомагане“ за определяне на принадлежността им към целевите групи. На потребителите, които вече получават топъл обяд, се предоставят консултации за възможностите за ползване на други социални и административни форми на индивидуална подкрепа.

От услугата се възползват 120 души. Храната се предоставя в два мобилни пункта или директно по домовете. Проектът започна на 15 януари м. г. и е на обща стойност 150 321,60 лв. Той се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се по Оперативната програма за храни