ТПГ „Мария Кюри“ в Перник приключи работа по проект „Ученически практики-2“

ТПГ „Мария Кюри“ в Перник приключи работа по проект „Ученически практики-2“

Учениците от  Технологична професионална гимназия „М. Кюри“ приключиха работа по проект „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това информира директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.

„ В проекта участваха 7 ученици от специалност „Машини за гореща обработка на металите“,  които проведоха практики в реална работна среда на територията на „Колхида Метал“ АД, -Перник.  10 ученици от специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП“ проведоха практиките си в реална работна среда на територията на фирма „Сами М“ – Перник. Това не само допринесе за повишаването на знанията им по специалността, но им даде възможност да придобият умения, които ще им позволят, когато завършат образованието си, по-бързо да се адаптират към реалната производствена среда“, заяви инж. Миланова.

Тя допълни, че на всички участници в практиките са изплатени стипендии и са им връчени удостоверения  за проведена практика на реално работно място, съобразно изискванията на проекта.

Ръководството на гимназията пожела успех в живота учениците от випуск 2021/2022 г., а на останалите ученици- весело и ползотворно лято.