КЕВР обяви новата цена на газа за юли, която е с 30 стотинки по-ниска в сравнение с исканото увеличение преди дни от „Булгаргаз“

КЕВР обяви новата цена на газа за юли, която е с 30 стотинки по-ниска в сравнение с исканото увеличение преди дни от „Булгаргаз“

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ, считано от 1 юли 2022 г., в размер на 186,17 лв./MWh. Това съобщиха от КЕВР.

Така цената на природния газ ще бъде с 30 стотинки по-евтина от поисканото увеличение на „Булгаргаз“ от 6 юли – 186,47 лв./MWh.

На тази окончателна цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. За м. юни цената на газа беше 141,36 лв./MWh.

Комисията определи цената на природния газ за юли след анализ на предоставените данни и документи, съдържащи се във внесеното на  6 юли ценово заявление на „Булгаргаз“.

В ценовия микс е включено цялото количество по договора за доставка на природен газ с компанията от Азербайджан. Необходимото количество газ зa юли е осигурено от „Булгаргаз“ и със сключен договор за доставка на втечнен природен газ /LNG/,  уточняват от КЕВР

Регулаторът установи, че в цената на природния газ са включени разходи в размер на 747 029 лв. за капацитет и пренос на количества до Виртуална търговска точка България.

Тези разходи са извадени от общите разходи за цената на природния газ за месец юли 2022 г.

Основната причина за повишението на цената за юли е повишената цена на газа в световен мащаб в резултат на голямото търсене и по-малкото предлагане, породени от военната агресия на Русия в Украйна. В условията на силно намалени или спрени доставки на природен газ от Русия и повишаващата се несигурност на енергийните доставки, редица европейски държави също са принудени да сключват краткосрочни договори, което при дебалансиран газов пазар е фактор за по-високите цени на международните индекси, уточняват от енергийния регулатор.

„Цената на природния газ щe расте, докато продължава войната в Украйна и докато Русия използва доставките на енергия като оръжие за натиск“, каза по-рано председателят на КЕВР Станислав Тодоров.