Обявиха конкурси за директори в 9 училища в Пернишка област

Обявиха конкурси за директори в 9 училища в Пернишка област

За 9 училища от региона са обявени конкурси за заемане на длъжността „директор”, съобщават от Регионално управление на образованието в Перник. Това са VII- мо ОУ „Г. С. Раковски”- Перник, XI- то ОУ „Елин Пелин”- Перник, XIII- то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Перник, ОУ „Св. Климент Охридски” – Кладница, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Дивотино, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Калище, ОУ „Хр. Ботев”- Гълъбник, ПГОТ „Св. Иван Рилски”- Перник и ПГТ „Ю. Гагарин”- Радомир. Началникът на РУО- Перник Ваня Коконова е издала заповед за провеждане на конкурсите.

Те ще се проведе на два етапа- писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси и Защита на концепция за развитие на училището.

Документите на кандидатите ще се приемат до 17,30 часа на 08.08.2022г. в сградата на Районно управление на образованието в Перник или на електронна поща konkursi@ruo-pernik.bg.

Подробности за конкурсите с изискванията към кандидатите са публикувани на сайта на РУО- Перник.