Няма опасност от залпово изпускане на вода от язовир „Студена“, твърдят от „В и К“

Няма опасност от залпово изпускане на вода от язовир „Студена“, твърдят от „В и К“

Няма опасност от залпово изпускане на вода от язовир „Студена“, увериха от „В и К“-Перник. От там информираха, че вчера обемът на язовира е бил 24 026 000 куб.м, което означава, че към момента в него има около 1 500 000 куб.м свободен обем.

Вчера притокът е бил –892 л/сек., а  разходът -650 л/сек. В момента от водоема контролирано се  изпускат по 0,158 куб.м/сек, който се поема нормално от река Струма. Това изпускане не създава никакви опасности от внезапно увеличаване на река Струма, което би довело до излизането й в ниските части.

От водоснабдителното дружество информираха, че нивото на язовира се наблюдава непрекъснато и при необходимост ще се увеличи изпускането на вода, но количеството й няма да е драстично и няма да доведе до чувствително увеличаване на оттока на река Струма.