Елени лопатари бяха разселени на територията на „ЮЗДП” ДП Благоевград

Елени лопатари бяха разселени на територията на „ЮЗДП” ДП Благоевград

 Във връзка със стратегическия план на Югозападното държавно предприятие Благоевград за разселване и възстановяване на дивечовите популации, който стартира от миналата година,  на 31.05.2022 г. в ДЛС „Арамлиец” и на 14.06.2022 г. в ДЛС „Дикчан” се проведе пролетно разселване на елени лопатари.

  Разселването на този вид дивеч в свободни територии е ефективно, тъй като  животните обитават ограничени райони, приспособяват се и се размножават успешно, бързо формират стада и така малко от тях стават жертви на хищници.

  Видът е характерен за страната ни, но развъждането му извън оградени територии е възможно само със съдействието, помощта и разбирането на местните заинтересовани страни и институции.

   Първоначално предвидените за пускане на свобода лопатари са наблюдавани  ежедневно и за тях са полагани грижи в адаптационни дворове. За да се проследи как се развиват и приспособяват след разселването, животните са маркирани с ушни марки, както и са  поставени камери за видеонаблюдение в районите, където се пускат.

   Преди освобождаването на лопатарите в двете стопанства, са проведени работни срещи, на които е представена подробна информация и презентация за стратегията, целите и опазването на  вида, изнесена от Стефан Аврамов – експерт от фондация „По-диви Родопи”. Обсъждани са начините на разселване на елен лопатар в голяма част от източните Родопи и то в предоставените на сдруженията ловни райони, както и очакваните резултати; проблемите, които най-често възникват; местообитанията предпочитани от елените лопатари и други.

    В ДЛС „Арамлиец”, на срещата, открита от инж. Димитър Павлов – директор на ТП „ДЛС Арамлиец”, който представи идеите на стопанството за самото разселване на лопатарите към момента и за в бъдеще, присъстваха и представители на РДГ – София; „ЮЗДП” ДП  Благоевград; Община Елин Пелин; Община Ихтиман; РУ на МВР Елин Пелин; РУ на МВР Ихтиман; ЛРД Елин Пелин; ЛРД Ихтиман и председатели на ловни дружинки, граничещи със стопанството. Непосредствено след ползотворния дебат с представителите на институциите, поканени за  постигане на една обща кауза за опазване на този вид дивеч, като му се даде възможност да живее на свобода, оградената територия, в която се намират животните е отворена, като идеята е те сами да я напуснат. Освободени са 18 елени лопатари. От тях две кошути, едно женско теле, един шилар и два двугодишни мъжки, са взети от ДЛС „Кричим”, а останалите –  пет кошути, три женски телета и четири мъжки, са взети от  ДЛС „Арамлиец”.

   На срещата в ДЛС „Дикчан”, освен Стефан Аврамов, присъстваха служители на РДГ Благоевград; „ЮЗДП” ДП Благоевград; ГПУ Гоце Делчев; РУ на МВР  Гоце Делчев; ЛРС „Сокол” Гоце Делчев; ловните дружинки: Сатовча, Кочан, Туховища, Слащен, Вълкосел, Боголин и Крибул; Общинска администрация от Сатовча. Договорено е споразумение с местните ловно-рибарски дружини за не ловуване на освободените елени лопатари в дългосрочен план, като по този начин ще се даде възможност на популацията да нараства и да заеме нови територии. Наскоро бе отворена част от оградата на адаптационния двор и бяха пуснати на свобода 21 елени лопатари – девет мъжки и дванадесет женски. Животните са взети от ДЛС „Дикчан” и ДЛС „Кричим”. 

ЮЗДП има намерение подобно разселване да бъде извършено и в други държавни ловни стопанства, които са част от структурата на предприятието.      

 Инициативата на ЮЗДП, ще даде нова перспектива за Югозападна България, както за възстановяване на дивата природа, така и за превръщането на Родопите в желана туристическа дестинация в България, като целта на предприятието е разселването на лопатари, както и на благородни елени в бъдеще е да стане ежегодно и да се превърне в традиция.