Лятна програма за деца се организира със съдействието на Община Перник!

Лятна програма за деца се организира със съдействието на Община Перник!

От 20 юни до 26 август ще се проведе лятна програма за деца, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Превантивно – информационния център към Община Перник.

Всички занимания, включени в програмата са безплатни. Записването за участие на деца от 7 до 18 години е индивидуално с предварително подписана от родител Декларация за информирано съгласие, предоставена от организаторите.

📎 Записване на място:

 Гр. Перник, Пл. „Св. Иван Рилски“ 1/А, ет. 10, ст. 7 и 10.

❗️ Срокът за записване 15 юни е само за заниманията в периода 20 – 27 юни /“Лятна академия“/.

Допълнителна информация на тел:

076/ 684 225, 076/ 684 232