Кариерен форум в Перник събра много граждани и фирми

Кариерен форум в Перник събра много граждани и фирми

Голям интерес предизвика първият за тази година „Кариерен форум“, организиран съвместно от Областна администрация – Перник и Дирекция „Бюро по труда“ – Перник, който се провежда под патронажа на областния управител Кирил Стоев.

В събитието взеха участие 7 от големите местни и регионални фирми, както и такива, които предлагат работа в София. Още преди обявения начален час се събраха десетки граждани, които заявиха желание да се срещнат с работодателите, предлагащи свободни работни позиции.

„Форумът е резултат от доброто взаимодействие и сътрудничество между Областна администрация – Перник и дирекция „Бюро по труда“- Перник. Радостен съм да открия събитието и да отбележа, че през април регистрираната от Агенцията по заетостта безработицата в България бележи рекордно ниско ниво от 4,6%, което само по себе си доказва активната работа в тази посока“, заяви областния управител Кирил Стоев. Успех на форума пожела и директорът на „Бюро по труда“ – Перник – Росен Симеонов, който не пропусна да представи на вниманието на работодателите проект „Солидарност“, целящ да окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда за разселени лица от Украйна. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане на: Средства за възнаграждения на база минималната работна заплата, установена за страна и дължимите осигуровки за сметка на работодателите за период до 3 месеца, за наетите от него лица; Средства за възнаграждения на ментори, които ще подпомагат назначените лица за период до 3 месеца. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната; Средства за интеграционна добавка за настаняване включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет на наетите лица за период до 3 месеца в размер на 356,00 лв. на месец за едно лице; Средства за стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за останалите на работа лица, изчислени върху установената за страната минимална работна заплата за период, пропорционален на продължителността на субсидираната заетост.

На кариерния форум присъстваха и украински граждани, настанени на територията на област Перник, които имат намерение да се установят трайно и да се включат в пазара на труда у нас. От началото на месец юни те могат да се регистрират в „Бюро по труда“ по адрес на пребиваване в България, чрез регистрационна карта за предоставена временна закрила. За съжаление, от страна на украинските граждани беше проявен много слаб интерес за търсене на работа на територията не само на област Перник, но и в София.

Според Райна Стоева- началник отдел „Посреднически услуги“ в Бюрото по труда, присъстващи на форума граждани, търсещи работа, са провели разговори с работодатели, които са предложили свободни работни места. Сред тях има както фирми от региона, така и софийски фирми, които предлагат работни места на територията на Перник. През септември месец Бюрото по труда организира трудова борса, на която са поканени много фирми.