Община Брезник предлага 9 земеделски имота за отдаване под наем на публичен търг

Община Брезник предлага 9 земеделски имота за отдаване под наем на публичен търг

Местният законодателен орган на община Брезник на последното си заседание даде зелена улица за провеждането на публичен търг с явно наддаване за от даване под наем за временно и възмездно ползване на общинска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Под наем на търг ще бъдат отдадени общо 9 ниви, на обща площ от 116. 93 дка, за които изтича срокът на договорите за отдаване под наем.  От тях седем от имотите се намират в землището на село Станьовци и два в землището на село Садовик. Имотите са от VI до IX категория. В зависимост от категорията, началната им тръжна цена ще стартира от 10.33 лв. за декар.

За председател на комисията по търга е определен заместник-кметът Иван Бъчваров.