ЮЗДП  уточни на какви цени се продават дървата за огрев на склад

ЮЗДП  уточни на какви цени се продават дървата за огрев на склад

По време на пресконференция, кметът  на Кюстендил  е съобщил за оплаквания на кметовете и кметските наместници на населени места в общината относно поскъпване на дървата за огрев. Според сигналите крайната цена достига до 100 лева на кубичен метър, при обявена цена във временните складове 48,18 лв. Разликата идвала от цената за транспорт- 51,82 лв.

В тази връзка, ЮЗДП уточни, че няма отношение към транспорта. Както ТП „ДЛС Осогово“ , така и останалите горски стопанства, добиват и продават дървата на временен склад в гората. Транспортирането им е за сметка на купувача. Взаимоотношенията са единствено между купувача и този, който транспортира дървата.

Що се отнася до сигналите, че държавните горски структури не позволяват хората сами да добиват дърва, от ЮЗДП уточняват, че това не само е възможно, но е възприета многогодишна практика във всички поделения на държавното предприятие. Всеки може самостоятелно да добие дърва, при условие, че е включен в списъка на кмета на съответното населено място. Услугата е известна като „Самостоятелен добив без право на продажба“, а цената е 25 лева на кубичен метър за „ДЛС Осогово“. За товарни автомобили с товароподемност под 2,5 тона, съгласно нормативната уредба, не се изисква наличие на GPS-устройство, така че хората могат да използват такива транспортни средства.

В заключение, от ЮЗДП поясняват още, че според чл. 111, ал. 3 от Закона за горите, физическите лица по списъците, представени от кметовете на населените места  в съответната община, закупуват дървесината от горските територии, собственост на общината, в която е постоянният им адрес. Когато това е невъзможно – от горските територии, държавна собственост.