Увеличава се приемът на студенти в 23 направления

Увеличава се приемът на студенти в 23 направления

  С общо 866 се увеличава за следващата академична година броят на местата за студенти по 23 професионални направления, които подготвят необходими за икономиката ни специалисти.

 Най-голямо повишение има в професионалните направления „Растениевъдство“, „Математика“, „Животновъдство“, „Общо инженерство“, „Машинно инженерство“, „Материали и материалознание“, „Енергетика“ и „Комуникационна и компютърна техника“.

 Държавата ще субсидира обучението на 41 223 студенти в 38 държавни висши училища.

 За академичната 2022 – 2023 година са предвидени 15 994 места за обучение срещу заплащане.

 Одобрени са 1919 места за докторанти, от които 1395 може да са в редовна форма, 524 – в задочна форма и 303 – в научните организации.