Инж. Чавдар Стойнев: „Топлофикация Перник“ реализира екологични политики и покрива най-високите европейски стандарти за производство на енергия

Инж. Чавдар Стойнев: „Топлофикация Перник“ реализира екологични политики и покрива най-високите европейски стандарти за производство на енергия

„Явно сме били много прозорливи по отношение на доставките на природен газ и в последни няколко години извършихме подобрения в мощностите и започнахме работа по няколко големи проекта с цел осигуряване на чиста електро и топлоенергия. Проектът за изграждане на инсталация за производство на енергия, работеща с основно гориво биогаз, е най-новата инвестиция. Тя извежда предприятието в качествено нов етап на развитие. С производството енергия от биогаз се подпомага опазването на околната среда и се спомага за редуциране на изпусканите вредни емисии във въздуха“, поясни директорът на „Топлофикация Перник“, инж. Чавдар Стойнев, на въпроса- на какво залага дружеството като гориво в бъдеще. Той разказа, че инвестиционното намерение е част от цялостната стратегия на компанията за трансформация и модернизация, изцяло в съответствие с високите европейски стандарти за работа. Използваната технология за получаване на топлинна и електрическа енергия от биогаз няма да емитира вредни вещества“, подчерта инж. Стойнев.

„През лятото на 2022 г. ще бъдат включени в експлоатация три газови когенератора. В момента извършваме довършителни дейности. Преди пускането в експлоатация на мощностите, ще бъдат проведени и задължителните пробни пускове и наладка, които според разписания план ще продължат 30 дни“, уточни инж. Стойнев. Той разказа, че близо две години работят по тази мащабна инвестиция. „Проектите ни са от ключово значение за реализацията на енергийния преход в България. Тяхното завършване ще доведе до създаването на нисковъглеродно производство. С тези инвестиции даваме възможност за подобряване на качеството на въздуха в града, опазването на околната среда и развитието на икономиката чрез откриване на нови работни места“, подчерта директорът на топлофикационното дружество.

Инж. Чавдар Стойнев сподели, че едновременно се провежда административна процедура за използване и на биогорива. „С природния газ и биомасата ще изпълним изискванията на Европа за нисковъглеродно производство. На този етап ще използваме въглищата само по време на отоплителния сезон“, допълни той.

Инж. Стойнев посочи, че само за последната година са взели участие в няколко експертни срещи с намерението да бъдат обсъдени най-икономически рентабилните варианти за цялостна трансформация на „Топлофикация Перник“. „Общоевропейската цел за по-висок дял на възобновяемите източници, които не генерират вредни емисии, налага модернизация на производствената дейност. Дългосрочният план на дружеството ни изцяло изпълнява и отговаря на амбициозната цел на Европейския Зелен пакт“, заяви категорично инж. Стойнев. Той сподели, че  дружеството предстои да измине дълъг път за енергийната си трансформация. „С проектите си продължаваме да бъдем важен фактор за енергийния баланс на страната, отчитайки интересите на всички заинтересовани страни. До тук със собствени сили смятам, че постигнахме не малко. За екипа на предприятието модернизацията и чистото производство на енергия си остават ключова цел“, заяви инж. Стойнев. Той увери, че ръководството на „Топлофикация Перник“ продължава и занапред да търси и обсъжда всички възможни начини да осигуряване зелено, надеждно и сигурно топлоподаване.

„Отчитайки своята значима роля както за Перник, така и за цялата страна, ние се стараем всяко наше решение да бъде насочено към удовлетворяване на клиентските изисквания. Да бъде справедливо и законосъобразно. С балансирания си подход даваме своя принос към общите усилия за намиране на устойчиви и икономически обосновани решения в енергийния сектор“, подчерта инж. Стойнев. Той заяви, че екипът на „Топлофикация Перник“ провежда и активна социална политика, насочена към клиентите и всички жители на Перник. „Всяка година предлагаме програми, насочени към клиентите, с цел осигуряване на топлоподаване и гореща вода на достъпна цена. С много труд печелим доверието на абонатите към услугите на дружеството и с постоянство запазваме добрите взаимоотношения“, увери инж. Стойнев.