С вой на сирени в 12.00 часа в Перник отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България

С вой на сирени в 12.00 часа в Перник отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България

На основание чл 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с писмо № 812100-7820/05.05.2022г. на Министъра на вътрешните работи Бойко Рашков и заповед № ОМП-5/ 16.05.2022г. на областния управител на област Перник Кирил Стоев, за отбелязване Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, точно в 12:00 часа, в продължение на 2 минути, сирените в цялата страна ще звучат с прекъснат сигнал.

При подаване на сигнала всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места, с изключение на влаковете, следва да спрат и да останат на място.