Ловно-рибарско сдружение „Руй“ тази година  навършва 130 години от учредяването си!

Ловно-рибарско сдружение „Руй“ тази година  навършва 130 години от учредяването си!

Ръководството на Ловно-рибарско сдружение „Руй“ отчете като много успешна първата година от мандата на Управителния съвет на провелото се отчетно събрание.

През първата година от мандата Сдружението се е включило активно в дейността на  Националната ловна организация. Ловно-рибарското сдружение Трън, което е едно от учредителите,  активно е присъствало във всички мероприятия от национално значение, подчерта в отчета си председателят на сдружението Иван Искренов.

Към 20.05.2022 г. 950 ловци от сдружението са заверили членството си. На други места обаче този процес не е такъв. Напротив. Разпадат се сдружения, други напускат НЛРС-СЛРБ. Мощни групировки взимат ловни райони за да удовлетворят бизнес и други амбиции. Към момента сдружението наброява 950 членове, разпределени в 17 дружинки. Дружеството е регистрирано като Сдружение в обществена полза, по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и напълно защитава интересите на ловците.

„През 2022 година сдружението навършва 130 години от учредяването си. Тържественото честване на юбилея е определено за 17.09.2022 г.,  пред читалище „Гюрга Пинджурова“ в Трън.

 2022 година е  най-успешната година по отношение на отстрела на диво прасе. Отстреляни са  344 диви свине, 29 сърни, 18 вълка, 98 лисици, 2112 пъдпъдъци 1712 гълъби, 8 чакала и други. Най-добри резултати постигнаха: дружинката в Забел -62 диви прасета, Вукан – 50, Филиповци -37, Главановци -25, Бусинци – 25, Лева река -25 и други.

Зад тези цифри стои упоритият и всеотдаен труд на Управителния съвет, председателите на дружинки, груповите отговорници и всеки член на сдружението. Издигайки в първостепенна задача изпълнението на ловно-стопанските мероприятия ние си гарантираме устойчивост на резултатите.

През сезон – 2021-22 г. са закупени и разпределени по места фуражи на обща стойност 34 377 лв. Това са: царевица- 76 200 кг.; пшеница -6 930 кг.; концентриран фураж – 6 055 кг.;отсевки – 7 000 кг.; каменна сол – 8 352 кг.; автоматични хранилки – 8. Особено през тази тежка зима без помощта и грижата на ловците нещата щяха да са още по тежки.

 Благоустрояват се къпалата, правят се солища и други, които благоприятстват за усъвършенстване на естествената среда на дивеча. Просичат се горски пътеки, оправят горски пътища и други мероприятия които влияят върху ефективността на лова.

 Проблемът, пред който се изправяме е увеличаването на вълците. Появиха се чакали, диви котки и др. Почти няма ловен излет, при който ловци от сдружението да не са се натъкнали на вълк, да не са срещали трупове на разкъсани сърни, диви прасета, зайци и др. Ако искаме в бъдеще да имаме още по- добри резултати в лова, ще трябва да набележим конкретни мерки за намаляване на популацията на вълците и вредния дивеч в Трънско. Тази година за първи път отново в района на Знеполе бе организирана хайка в земеделски район, която доведе да добър резултат.

През следващия сезон е необходимо да разработим специална програма обоснована на научните достижения, опирайки се на закона за лова и правилника за неговото приложение  и  предприемем спешни мерки в ловния район на Сдружението за ограничаване популацията на вреден дивеч“, поясни Искренов.

Той допълни още, че от дружинките със собствени средства или спонсорство са разселени фазани, яребици и кеклик. Радостното е, че повечето са преживели зимата, което означава че може да се пристъпи към разселване. Преди това обаче ще трябва да се проведат мероприятия за свеждане до минимум на вредния дивеч.

Искренов подчерта, че се увеличава популацията на заек. За да се превърне този процес в устойчива тенденция е необходимо да  се подобри работата в посока намаляване на вредния дивеч. Не става въпрос само за вълци, а да се обяви война на лисиците, скитащите кучета из ловните райони и други“.

В доклада си Иван Искренов обяви, че тази година ще бъде ускорена работата по  изграждането на стрелбището.

Той подчерта, че  сдружението има много добри отношения и взаимодействие с ЮЗДП Благоевград, РУГ-Кюстендил, ДЛ-Трън и Общината, което е от голямо значение за добрите резултати, които постига Ловно-рибарско сдружение „Руй“.

Гости на събранието бяха: началникът на РУ на МВР Трън- Росен Илиев,  инж. Георги Георгиев – директор на ДЛ Трън.