7 355 ха със слънчоглед са засети в пернишко тази пролет

7 355 ха със слънчоглед са засети в пернишко тази пролет

Приключи сеитбата на маслодайния слънчоглед в регион Перник, информираха от Областна дирекция „Земеделие“. Засети са общо 7 355 ха в областта.

Най-много площи със слънчоглед са засети в община Брезник- 2 460 ха. Следват общините: Радомир- 2 100 ха, Перник- 1 900 ха, Земен- 300 ха и Ковачевци- 45 ха.

Според агроспециалистите, слънчогледът в областта е засят в благоприятните агротехнически срокове. При благоприятни климатични условия- най-вече дъжд, земеделските производители могат да очакват много добра реколта.

Въпреки сериозното поскъпване на фуражите, засетите площи в региона с царевица за зърно са малко повече от миналата година- 957 ха.

Най-много площи с тази култура са засели земеделците от община Брезник- 322 ха. Следват общините: Радомир- 310 ха, Трън-250 ха, Перник- 40 ха, Ковачевци- 20 ха и Земен- 15 ха.

При пролетните култури, тази година в региона са най-малко засетите площи с пролетен ечемик- 305 ха. Най-много площи с пролетен ечемик са засели стопаните от община Перник- 160 ха. Следват общините: Брезник- 130 ха и Радомир- 15 ха.