Приключи пръскането срещу ръждива борова оса на територията на ЮЗДП

Приключи пръскането срещу ръждива борова оса на територията на ЮЗДП

Обработени са повече от 18 000 декара в района на Държавните горски стопанства в Благоевград, Радомир, Рилски манастир, Кресна, Сандански, Симитли и Струмяни. Третирането се извърши по въздушен път с препарат за растителна защита. Освен държавни гори, бяха обработени и частни,  и общински гори.

На територията на „ДГС Радомир“ са третирани 782 декара, в това число 208 декара частни и 144 декара общински гори.

Специалистите по лесозащита и лесовъдите на територията на териториалните поделения на ЮЗДП ще продължат да наблюдават и в следващите месеци горските територии за болести и вредители.