Община Перник търси две цистерни за поддържането на чистотата на  улиците

Община Перник търси две цистерни за поддържането на чистотата на  улиците

Община Перник обяви обществена поръчка на стойност 100 000 лв. за закупуването на две автоцистерни. Те са необходими за измиването на уличната мрежа на територията както на града, така и на населените места в общината. Изискването е цистерните да са с обем на резервоара не по-малко от 12 000 литра, поясниха от общинската администрация.

Община Перник закупи миналата година две нови метачни машини, които имат екологичен стандарт „Евро-6“. Те са предоставени на общинско предприятие „Флор“, което има ангажимента да поддържа чистотата на улиците в общината. За целта „Флор“ разполага с машини за измиване на улиците.