Фолклорният фестивал „Море песен екна…“ отново събира почитатели

Фолклорният фестивал „Море песен екна…“ отново събира почитатели

Националният фолклорен конкурс за северняшка песен и музика „Море песен

екна…“ ще се проведе в Севлиево на 11 и 12 юни 2022 г.

След  няколко годишно прекъсване конкурсът се завръща. Амбициите на

организаторите са престижният форум да се превърне в атрактивно и

популярно събитие, което да привлече интереса на талантливи певци и на

публика от цяла България, която в продължение на два дни да се забавлява

с техните изпълнения.