Губернаторът на форум за приобщаващото образование

Губернаторът на форум за приобщаващото образование

По покана на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, областният управител Кирил Стоев присъства на регионална конференция на тема „Приобщаващо образование – предизвикателства и перспективи“.

„За изминалите 15 години от създаването на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование доказахте с резултати, че експертната ви работа е важна за личностното развитие както на децата, така и на учениците, а това е най-модерният, нов подход в световен план, който се използва в съвременната образователна система“, каза Кирил Стоев и пожела успех на форума.

Събитието е двудневно, а целта е да се обменят опит и добри практики по темата. В програмата са заложени всеобхватни теми и дискусии, засягащи иновативни, съвместни педагогически практики в контекста на приобщаващото образование, сътрудничество и комуникация с родители на ДУСОП.

Отчетен бе и напредъкът на България, която се позиционира много добре в Европа по отношение ресурсното подпомагане на децата със специални образователни потребности.

Форумът събра представители на научната общност, специалисти – логопеди, ерготерапевти, рехабилитатори, психолози и ресурсни учители от цялата страна. На събитието присъства и заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев.