„Топлофикация Перник“ ще произвежда ток и топлинна енергия от биогаз, произведен от царевични стебла и слама

„Топлофикация Перник“ ще произвежда ток и топлинна енергия от биогаз, произведен от царевични стебла и слама

„Топлофикация Перник“ има  разработено инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия, работеща с основно гориво биогаз. Това информираха от ръководството на дружеството.

От там поясниха, че съоръжението ще използва за гориво генериран на площадката на „Топлофикация Перник“ биогаз. Горивото ще се образува чрез обработка на биомаса.

„За производство на биогаз ще използваме царевични стебла, слама и други естествени неопасни материали от селското и горското стопанство“, поясни изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев. Той обясни, че в Европа биогазът се определя като възобновяем източник със значителен потенциал за производство на енергия.

„Производството на биогаз не само дава възможност за производство на топлинна и електрическа енергия, а и подпомага опазването на околната среда поради оползотворяването на различни органични материали в процеса на производство. Изгарянето на биогаз в централата спомага за редуциране на изпусканите вредни емисии във въздуха“, уточни инж. Чавдар Стойнев.

Предвиденият капацитет на инсталацията е 6 Мвт електрическа енергия и 3,15 Мвтч топлинна енергия. Съоръжението ще бъде разположено на площадката на „Топлофикация Перник“, където е осигурена необходимата инфраструктура в т.ч. водозахранване, електроснабдяване и вътрешни пътища. Отделно е предвидено да бъде изграден и склад за суровината, включваща раздробени царевични стебла и друга биомаса с капацитет, който да обезпечи едногодишна експлоатация на инсталация.

„Реализацията на проекта е част от енергийната трансформация на „Топлофикация Перник“. Използваната технология за получаване на топлинна и електрическа енергия от биогаз няма да емитира вредни вещества“, заяви категорично инж. Стойнев. Той допълни, че свежата биомаса ще преминава през процеси на центрофугиране и подсушаване, без вредно въздействие върху околната среда.