Станислав Владимиров: Радващото е, че за последните две години и половина стопихме просрочените задължения от 12 милиона, на около 3.5 милиона лева!

Станислав Владимиров: Радващото е, че за последните две години и половина стопихме просрочените задължения от 12 милиона, на около 3.5 милиона лева!

Изказване на кмета на Община Перник- Станислав Владимиров, на вчерашната сесия на Общинския съвет

„Бюджет 2022-ра на Община Перник наистина е амбициозен. Той има за цел да ускори развитието на нашата община, бюджет, който наистина има идеята да благоустрои нашия град и да го направи едно добро място за живот и работа.

Живеем наистина в сложни времена. Този мандат нямаше спокойна година. Първата година помните водната криза, след това минахме през ковид, а сега през ценова криза. Наистина и в комисии, и в разговори с вас беше споменато, че ще ни се наложи много скоро да го преправяме този бюджет, защото ценовите динамики в момента правят изключително трудно изпълнението на каквато и да било идея или възможност. Наистина, част от обектите може да се наложи да отпаднат, както беше споменато и в залата, не заради това, че не сме искали да бъдат изградени, а поради невъзможност за изпълнение на тези обекти.

По-различното в този бюджет е, че искаме да възстановим Общинска полиция. Многократно е било поставяно това като тема както по време на приемните на граждани, така и в разговори с вас. Другото, което е по-различно в този бюджет е, че държавата ще делегира детските градини и ясли, което наистина ще подпомогне не само нашата община, а и всички общини в страната. Идеята е Перник да поеме изхранването на най-малките жители като направим детската ни кухня напълно безплатна, с доставка по домовете. Наистина в тази ситуация, подобни стъпки са изключително важни за гражданите.

 В социалната сфера продължаваме да увеличаваме всички мерки, които са били залагани назад във времето, въпреки трудностите, които ще изпитаме в изпълнението на бюджета до края на годината.

Въпреки всички трудности и предизвикателства, пред които сме били изправяни, не сте чули от мен да се оплаквам затова, че изпълнението и решаването на конкретни задачи наистина е изисквало огромни усилия. Но понеже в залата се спомена за „кух“ бюджет и евентуално увеличаване на дълговото бреме, ще кажа, че преди две години и половина, когато станах кмет, Общината беше със задължение от около 35 млн. лв. В момента дълговете са около 26 млн. лв. Дългът е изцяло преструктуриран. Хубавото е, че парите, които дължим на доставчици, намаляват чувствително. Новите дългове, които са поемани, са били или за инфраструктурни обекти, или за  рефинансиране и погасяване на стари задължения. Така че общият дълг е намалял чувствително. Най-радващото е, че за последните две години и половина ние стопихме просрочените задължения, които бяха около  12 милиона. В момента те са, ако не ме лъже паметта, около 3.5 милиона лева. Това наистина е едно огромно постижение и доказателство за това как се управлява финансово и как може наистина Община Перник да бъде дисциплинирана  във финансово отношение. Преди две години и половина ние бяхме в оздравителен план. Преди две години и половина Община Перник беше в негативните класации на Финансовото министерство. В момента ние сме покрили абсолютно всички мерки и изисквания на Финансовото министерство. Сега Община Перник е в добрите класации. Затова подмятания и внушения от типа, че Общината може да изпадне във финансов колапс, са, меко казано, лековати. Аз и преди съм казвал, нека младите колеги от ГЕРБ да четат малко повече, защото всяко непремерено изказване и всяко неподготвено изказване, остава в пространството и носи не добър имидж на нашата община. Искаме да вдигнем заплатите на общинската администрация. Само че аз не чух от къде ще дойдат по-големите приходи. Виждате, че Община Перник не вдига данъците, въпреки трудностите, които ще изпитаме. Аз също искам общинската администрация да взема европейски заплати, но въпроса е как ще го направим. Защото беше вече споменато, че  държавата наистина  не подпомогна общините, така както очаквахме. Инфлацията вече е двуцифрена, а това, което получихме от държавата е 3%.

Дофинансирането на Общината ще е близо 900 000 лева. И това няма да бъде еднократно, а ще продължи и в бъдеще. Така че, от тук нататък Община Перник ще трябва да дофинансира с все по-големи числа, защото и следващата година не се очертава инфлацията да е по-малка.

Доста често тук, в залата, се дебатира по-скоро на лична основа и лични нападки, а не за онези проблеми, които стоят на дневен ред пред общината. Аз не чух, от както се повиши цената на тока, нито веднъж в залата да се повдигне въпроса как ще си плащаме уличното осветление. Знаете, че в селата не се гаси осветлението през нощта. Вие видяхте колко сме заложили в бюджета за улично осветление. Само че, никой не може да каже със сигурност дали наистина това е реалната цифра, която ще ни е нужна за поддържане на уличното ни осветление. Община Перник е подготвила мерки, които ще ви бъдат представени в посока за решаване на проблема с уличното осветление и заплащането на тока в общината.

Не исках да се връщам назад във времето, но в залата често се правят внушения, вместо да вървим напред и да бъдем конструктивни в дебата между нас. Затова ще кажа, че  често съм си задавал въпроса- защо не е мислено къде ще изхвърляме нашия боклук. Помните, наложи ни се да приложим една болезнена мярка с повишаването на такса смет в някои населени места. Но ние нямахме  място, където да извозваме нашия боклук. Защо не е рекултивирано нашето сметище, при условие, че Перник ще остане една от малкото общини в страната, заради които държавата ще търпи санкции. Това са все въпроси, които мисля, че са от по-голямо значение от този дали да лишим децата от  село Боснек, а то е и за Чуйпетлово, от футболно игрище. Като не знаете колко деца има в тези села, разходете се до там и ще разберете. И да престанем да делим града от селата. В този бюджет е помислено за всяко село. Помислено е за облагородяването на по-голямата част от града. В тези трудни времена, наистина в Перник инвестиционните програми през тази и следващата година ще бъдат много амбициозни и осъществими.

Не знам защо повдигнахте темата за улицата в село Богданов дол. Аз видях кмета на селото за втори път от началото на мандата и то по молба на колега общински съветник. На въпроса ми- защо по-често не идва в кабинета на кмета, за да решаваме проблемите на Богданов дол, отговора на кмета бе, че тя се притеснявала. Отговорих й, че няма нищо страшно, винаги е добре дошла. Мисля, че комуникацията с тази кметица е вече много добра. Каквото тя е поискала сме се постарали да го направим. Аз казах, че не деля кметовете. За пример ще дам кмета на Драгичево. Човекът не ми е досаждал, но няма седмица, без той да е бил при мен. Попитайте този кмет, който е от същото политическо семейство, дали някога му е отказано съдействие. Няма смисъл да делим кметовете на партиен или друг признак. Проблемите са ни общи и затова няма да деля кметовете. Дори понякога кметове, избрани с моята листа са били лишавани, точно поради тези съображения.

В заключение ще кажа, че времето, което ни предстои, ще е изключително сложно. Ще ни се наложи да преправяме този бюджет. Трудностите ще стават по-големи. Надявам се държавата по-бързо да влезе в ролята си и наистина да подкрепя повече българските общини“.