Започна контролираното изпускане на язовир „Студена“

Започна контролираното изпускане на язовир „Студена“

Започна контролирано изпускане на язовир „Студена“, съобщиха от  „В и К“-Перник. Мярката се предприема, за да се осигури достатъчно свободен обем при предстоящото пролетно пълноводие.

По искане на „В и К“ и областния управител на Перник Кирил Стоев, месечният график за обема вода в язовир „Студена“ бе променен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Ежегодно април е месецът, в който снеготопенето във водосборната зона на язовира е интензивно.

С оглед и на предстоящите пролетни валежи с контролираното изпускане се ограничава рискът от залпови изпускания на водоема.

В момента водният обем на язовир „Студена“ е 22 060 000 куб.м, при капацитет 25 519 100 куб.м. Отчетени са приток от 2955 л/сек., разход – 671л/сек., контролирано се изпускат 914 л/сек.

„Ако реките са така, както са в момента, проблем няма да има. Но ако има проливни дъждове и както миналата година река Конска е два пъти по- голяма от Струма, има опасност надолу по поречието – Батановци, Прибой към Радомир и надолу вече след Земен към Благоевград реката да е два пъти по-пълноводна“, сподели опасенията си управителят на „В и К“ – Перник инж. Борислав Иванов. Според него оптималният обем, който трябва да се поддържа през този сезон е от 22 млн. до 23 млн. куб. м. максимум. Опасенията му са, че при интензивно снеготопене, съчетано с проливни дъждове, притокът към язовира драстично ще се увеличи и ще се окаже, че свободният обем е недостатъчен. Това ще доведе до залпово изпускане, което може да причини сериозни наводнения по поречието на Струма.