Минипарламентът обсъжда пернишкия бюджет 2022

Минипарламентът обсъжда пернишкия бюджет 2022

Над 20 млн. лева повече са заложени в бюджета на община Перник за 2022 г. спрямо миналата година. Новата макрорамка е 136 864 136 лева, което е рекорд за Перник. Общият размер на общинските приходи, планирани в бюджета на община Перник за 2022 г., е 65 944 327 лева, съобщиха от общинската администрация. От тях за общински дейности са предвидени 64 167 184 лв. За дофинансиране на държавно делегираните дейности са планирани 1 777 143 лв. От местни данъци се очакват 12 560 000 лв., при 80 на сто събираемост на текущия налог и 40 на сто – на просрочени задължения.

Постъпления от 3,8 млн. лв. са планирани от данъка върху недвижимите имоти, от налога при придобиване на имущество – 3,9 млн. лв., данъкът върху превозните средства ще внесе в общинската хазна 4,7 млн. лв. Туристическият данък е в размер на 10 000 лева.

Неданъчните приходи са на обща стойност 35 525 897 лв., общинските такси – 11 013 020 лв. От планираните средства държавна отговорност са 70 919 809 лева.

Стойността на основния финансов документ се смята за рекордна.

Проектът за бюджет ще бъде обсъден на заседание на Общинския съвет утре.