Има увеличение на заразените с COVID19 в региона, алармират от РЗИ-Перник!

Има увеличение на заразените с COVID19 в региона, алармират от РЗИ-Перник!

Наполовина са намалели заболелите от грип и остри респираторни заболявания в областта през изминалата седмица. Регистрираните заболели са 88, при 178 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 72,39%оо, при средна за страната 65,18 %оо към11.04.2022 г. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

През седмицата има леко увеличение на болните от заразни болести. Констатирани са 96 болни, при 88 за предходната седмица.

Лошата новина е, че сред като няколко седмици наблюдавахме намаляване на заразените с коронавирус, през изминалата те се увеличиха, макар и незначително- със 7.  Регистрираните заболели са 95, при 88 за предходната седмица. Заболелите са от всички общини на област Перник във всички възрастови групи. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. През седмицата са направени са 8 антигенни и 18 теста за антитела.

Намалели са заболелите от варицела. През изминалата седмица е установен 1 болен, при 3-ма за предходната.

За пръв път от няколко седмици е констатиран 1 болен от скарлатина.

Регистриран е и 1 заболял от ентероколит, при нито един за предходната седмица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 103 проверки. 41 от тях са относно спазване на  забраната за тютюнопушене. 2 от проверките са по жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол, през седмицата здравните инспектори са издали 109 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица Здравната инспекция в Перник продължи ежедневния мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 116 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.