Язовир „Красава“ е пълен и притокът на вода е повече от разхода!

Язовир „Красава“ е пълен и притокът на вода е повече от разхода!

Язовир „Красава“, който осигурява питейната вода за град Брезник и няколко от околните села в общината, е достигнал 2 100 000 куб. м. и продължава да се покачва. Това информира инж. Иван Ковачев, управител на общинското дружество „Водоснабдяване“

„Нашият язовир основно се пълни от валежите и много малко от топенето на снега. За сега все още сме с положителен баланс, което ще рече, че притокът е по-голям от разхода. От месец-два задържаме този баланс, което е много добре. В момента разходът на вода от язовира спадна- той варира между 1000 и 1500 куб. метра в денонощие, тъй като от секирската група идва в момента много вода. От секирската група се водоснабдяват селата: Горна и Долна Секирна, Станьовци, Кошарево, Гигинци, Бегуновци. Но при пролетното многоводие водата достига и до близките до Брезник села и така намаляваме подаването от язовир „Красава“. Благодарение на подмяната преди години на над 20 км водопровод от секирската група и рехабилитацията на водопровода в град Брезник, успяхме да намалим значително загубите на вода по мрежата. Това ни позволява да задържим обема на язовира и да гарантираме безпроблемно водоснабдяване през летните месеци, когато разходът се увеличава значително, заради поливането на градините. Смятам, че тази година няма да имаме проблем с водоснабдяването от язовира“, увери инж. Ковачев.

На въпроса, намаляха ли задълженията на „В и К“ към общинското дружество, инж. Иван Ковачев поясни: “Плащат, според споразумението и за сега го спазват. Плащат ни месечната консумация на вода плюс допълнително по 5000 лева от стария дълг. Но към момента ни дължат над 400 000 лева. Ние проявяваме разбиране, защото и „В и К“ изпитва затруднения, но поне дългът към нас не се увеличава, което пак е нещо. Естествено, бихме искали да получаваме повече постъпления, но за всички нас е важно „В и К“ Перник да оцелее и да се стабилизира финансово“.