Йордан Йорданов: Дистанционният отчет на уредите предлага реално отчитане на топлоенергията, в реално време

Йордан Йорданов: Дистанционният отчет на уредите предлага реално отчитане на топлоенергията, в реално време

Наред с производството на топлинна и електрическа енергия, „Топлофикация Перник“ притежава лиценз и извършва услугата дялово разпределение на потребената топлинна енергия. Дружеството предлага на всички абонати монтаж на уреди за дялово разпределение и водомери с дистанционен отчет на доставни цени, в това число топлинни разпределители, топломери и водомери за топла вода.

„Съгласно влезлия в сила преди една година закон, всички клиенти, ползващи парно отопление, трябва да преминат към дистанционен отчет до 2027 година. Всички абонати, които ползват  „Топлофикация Перник“ за топлинно счетоводство, вече използват модерните уреди за дистанционен отчет и се убедиха в предимствата им. Затова искаме да разкажем и на останалите клиенти на нашето дружество за удобството, което съвременните уреди за дялово разпределение осигуряват“, заяви Йордан Йорданов, ръководител на отдел „Маркетинг и продажби на топлинна енергия“ в „Топлофикация Перник“.

Той поясни, че със 100% -во въвеждане на дистанционен отчет в една сграда или вход се преустановява издаването на изравнителни сметки след края на всеки отоплителен сезон. Това се дължи на факта, че данните за потреблението се получават ежемесечно от топлинните счетоводители и всяка получена фактура отразява реалното потребление на топлоенергия, осъществено през месеца.

„Уредите, които предлагаме са висококачествени и са от последно поколение. С дистанционния отчет абонатите плащат точно толкова, колкото са потребили през месеца. Дистанционният отчет предлага реално отчитане, в реално време, без да губите време, за да чакате някой да отчета уредите в дома ви“, подчерта Йордан Йорданов.