Обновяват филиал на детска градина „Калина Малина“ по ОП „Ррегиони в растеж“

Обновяват филиал на детска градина „Калина Малина“ по ОП „Ррегиони в растеж“

Филиалът на пернишката детска градина „Калина Малина“, разположен в квартал „Проучване“, ще бъде обновен. Това ще стане след успешно защитен проект „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) в ДГ № 9 „Калина Малина“ – филиал Проучване“, представен на официална пресконференция днес.

Зам.кметът инж.Мирослав Стоицев пожела успех на екипа, който ще реализира проекта и заяви, че това ще даде възможност за по-добра организация на отглеждането и възпитанието на децата, както и за по-високо качество на образователния процес.

Договорът е на стойност 961 586 лева, от които европейското финансиране е в размер на 817 348 лева, а националното – 144 237 лв. Проектът трябва да приключи на 27 април 2023 година, но е възможно той леко да бъде удължен заради войната в Украйна и последиците от нея, поясни ръководителят на разработката инж. Иван Искренов. Той допълни още, че основната цел е да се увеличи експлоатационната годност на сградата, както и да се осигури подходяща рентабилна и енергоефективна инфраструктура в рамките на града. С изпълнението на проекта ще бъде постигнат клас „С“ на енергопотребление чрез изпълнение на всички задължителни енергоспестяващи мерки в триетажната сграда съгласно нормативните изисквания. Ще бъде реализирано по-добро качество на образованието и задържане на младото население в града чрез цялостно реновирането на материалната база и създаване на по-добра основа , която да осигури бъдеще за най-малките жители на Перник и жителите на града изобщо. Друга специфична цел на проекта е подобряване на инфраструктура за улесняване на социалното включване на деца с увреждания и на приобщаване на деца от маргиналните групи.

Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност и извършване на основен ремонт на сградата на филиала на детската градина в квартал „Проучване“. Енергоспестяващите мероприятия ще допринесат за подобряване на топлотехническите характеристики на външните стени, дограмата и покрива, обновяване на осветителната инсталация и управление на осветлението в сградата. Ще бъде изградена и пожарогасителна инсталация, евакуационно осветление и мълнезащитна инсталация. Предвижда се цялостна подмяна на ВиК инсталациите, ще се направи цялостен ремонт на санитарните възли с нов санитарен фаянс, облицовки и настилки. Заложена е и подмяната на парапети, нови настилки в помещенията, терасите и околното пространство. За цялостното подобряване на учебния процес са предвидени доставки и монтаж на подходящо оборудване и обзавеждане,  поясни ръководителят на проекта инж.Искренов.

Целевите групи и крайни бенефициенти, към които е насочен проектът, са общо 100 деца за една година, 38 заети лица – ръководен, педагогически и обслужващ персонал. А в дългосрочен план от резултатите на разработката ще се възползват 200 родители на деца от детските гадини, които годишно ще се радват на подобрената училищна инфраструктура, 100 млади семейства с малки деца ще получат равен достъп до работа и съответно – до по-високи доходи, както и 38-те семейства на работещите във филиала. Община Перник пък ще спестява средства от намалените разходи за издръжка на детските градини и ще може да насочи икономисаните пари за реализация на други необходими инвестиции.

Ръководителят на РУО на МОН в Перник инж. Ваня Коконова поздрави общинската управа за хубавия проект и пожела успех в реализирането му.