Община Перник очаква приходи от 22 милиона лева от управление и разпореждане с общински имоти

Община Перник очаква приходи от 22 милиона лева от управление и разпореждане с общински имоти

Община Перник очаква приходи от 22 милиона лева от управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост, съобщиха от администрацията й. Най-голям е размерът на заложените постъпления от разпореждане с общински имоти – 20 179 810 лв. Само от продажба на земя и други терени са планирани приходи от 16 049 810 лева.

Общината възнамерява да продаде 92 терена, намиращи се предимно в областния център Перник. За продан са предвидени и седем сгради, десет общински жилища, 37 петна и други.

От управлението на имоти, общинска собственост, се очакват приходи от 1 820 190 лв. Най-много са заложените постъпления от наеми на помещения – 677 370 лв., и на земя – 640 000 лева.

Параметрите са част от програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, в община Перник за 2022 г., която е приета от Общинския съвет. Съветници я обявиха като твърде амбициозна.

Скоро предстои обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. и съответно на миналогодишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на което ще бъдат изнесени точни данни за постигнатите резултати, съобщи зам.-кметът Стефан Кръстев.