И Областната администрация търси млади лидери от региона

И Областната администрация търси млади лидери от региона

Областна администрация Перник се включва в 20-тото юбилейно издание на „Мениджър за един ден“, организирано от JA Bulgaria. Тази година инициативата е с мотото „Силата на един екип“ и ще се проведе на 10 май 2022г.  За две десетилетия „Мениджър за един ден“ се превърна в най-мащабната и значима програма за кариерно ориентиране и развитие на Балканите, като дава начало на професионалната реализация на ученици и студенти от цялата страна.

Инициативата е в пълен синхрон с политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнеса.

Областна администрация Перник ще приеме няколко ученици от региона, които ще имат възможност да се запознаят със структурата и функциите на администрацията, ще навлязат в работното ежедневие чрез интересни казуси, които ще трябва да разрешат и ще видят процесите на работа между институциите.

Младите лидери ще разберат и за основните правомощия и функции на областния управител. Той е назначен от Министерски съвет и е длъжен да осигурява съответствие между националните и местните интереси. Важно правомощие на областния управител е контролът и координацията, които той осъществява върху работата на териториалните звена на централните органи на изпълнителната власт. Това е основният инструмент, чрез който областния управител осигурява провеждането на държавната политика в областта. За целта той е подкрепян от администрацията си и тематични областни съвети, които се създават към него.

Може да кандидатствате за позициите областен управител, заместник областен управител или ръководител в администрацията оттук: https://mfd.jabulgaria.org/registraciya-studenti#Jobs