Губернаторът изслуша анализа на пернишките огнеборци за 2021 година

Губернаторът изслуша анализа на пернишките огнеборци за 2021 година

Областният управител Кирил Стоев присъства на представянето на анализ на дейността на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник за 2021г.

Директорът на РС „ПБЗН“ очерта основните дейности през изминалата година, включени в следните направления:

– превантивна дейност;

– контрол по спазване на Закона за защита при бедствия;

– държавен противопожарен контрол;

– пожарогасителна и спасителна дейност;

– неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита;

– ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;

– разрешителна и търговска дейност на търговци по чл. 129 от ЗМВР и на продукти за пожарогасене;

– оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования;

– координация на съставните части на единната спасителна система при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

– възстановяване и подпомагане;

– отбранително-мобилизационна подготовка;

– оперативно сътрудничество със структурите на ЕС, НАТО и други международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ и гражданско-военното аварийно планиране.