Губернаторът на Перник възобновява приемните в областта

Губернаторът на Перник възобновява приемните в областта

Във връзка с отпадането на извънредната епидемична обстановка се възобновява приемния ден на областния управител, който ще бъде всеки последен вторник от месеца от 10:00ч. до 12:00ч.

Записването за приемен ден става чрез попълване на заявление по образец, съдържащо следната информация – трите имена на желаещия среща, адрес и телефонен номер за обратна връзка, кратко изложение на проблема, очаквано съдействие, приложени документи (ако има такива).

Заявления се приемат до десето число на всеки месец в Центъра за административно обслужване на администрацията, намиращ се в гр. Перник, пл. Иван Рилски №1Б. Подаденото заявление се регистрира по установения ред.

Допуска се записване за приемния ден чрез заявление, подадено по електронна поща: oblast@pk.government.bg. Бланка на заявленията за записване за приемния ден, гражданите могат да изтеглят от сайта на Областна администрация – Перник: www.pk.government.bg или да получат на място в Центъра за административно обслужване, всеки делничен ден от 9:00ч. до 17:30ч.