Инж. Чавдар Стойнев:  Стараем се да гарантираме чисто производство, но каква полза, ако  има големи държави, които нямат политика за по-екологично производство?

Инж. Чавдар Стойнев:  Стараем се да гарантираме чисто производство, но каква полза, ако  има големи държави, които нямат политика за по-екологично производство?

„Според плана за възстановяване и устойчивост страната ни планира инвестиции в батерии за съхранение на енергия.  Инициативата е много хубава, но някой помисли ли колко време ще използваме въпросните батерии, които са огромна инвестиция, докато дойде момент да ги подменим и дали са дългосрочно решение? За производството на такива батерии са необходими литий, кобалт, никел, графит и още други материали, които са изчерпаеми и се смята, че запасите им не са достатъчни, за да задоволят за дълго търсенето, още повече, че то непрекъснато се увеличава. Тези метали имат стотици приложения и е невъзможно целият добив да се използва единствено за батерии, слънчеви и вятърни паркове“, изрази мнение  изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев по повод намеренията за инвестиции в батерии за съхранение на енергия във връзка с изпълнението на целите за зелено производство.

Във връзка с усилията на Европа за екологично производство на енергия инж. Стойнев посочи, че много държави извън Европейския съюз не планират премахване на въглищата, а напротив строят нови мощности, което в никакъв случай няма да доведе до реализация на целите за намаляване на парниковия ефект.

„„Топлофикация Перник“ ще използва екологичния природен газ за производство на енергия. Правим, каквото е по силите ни, за да гарантираме чисто производство на енергия, но какво значение имат усилията на едно малко българско дружество, или на цяла Европа, ако има големи държави, които нямат дори политика за по-екологично производство на енергия?“, попита риторично инж. Стойнев. Той даде за пример Китай и Русия, чиито планове не включат спиране на използването на въглища.

„Русия заяви, че няма намерение да намалява производството на твърди изкопаеми горива през следващите десетилетия. Междувременно Китай обяви строителство на 43 нови електроцентрали на въглища. Добивът във вътрешна Монголия бе увеличен с колосалните 100  милиона тона. Европейските лидери, които толкова силно подкрепят Зелената сделка, замислят ли се, че въглеродните емисии на Китай вече надхвърлят общите емисии на всички развити страни в света?“ подчерта инж. Стойнев. Според него, за да има ефект от всички зелени политики, трябва всички държави да следват една и съща цел. В противен случай, всички усилия са на празни.