АПИ обяви търговете за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища за следващите 3 години

АПИ обяви търговете за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища за следващите 3 години

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществените поръчки за избор на изпълнители за поддържане на републиканските пътища за следващите 3 години. Обществените поръчки са за поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и за пътната мрежа в шестте района за планиране : Северозападен, Северен централен район, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Дейностите предмет на обществените поръчки ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в бюджета на АПИ средства за всяка година.

За Югозападен район, в който попада област Перник, индикативната стойност на обществената поръчка е на стойност  358 092 500 лв. без ДДС.

За Югозападен район индикативната стойност на обществената поръчка е 358 092 500 лв. без ДДС. 4-те обособени позиции включват областните пътни управления в: Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

За ОПУ Перник  прогнозната стойност е 51 122 500  лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа, предвидена за рехабилитация, е 532 км. В сравнение с останалите три области, средствата, предвидени за Перник са най-малко, съответно и дължината на пътната мрежа също.