Държавата се намеси, за да не скочи цената на агнешкото в небесата

Държавата се намеси, за да не скочи цената на агнешкото в небесата

 1 млн. лева ще бъдат разпределени между кланиците, които изкупуват и реализират българско агнешко месо. Средствата се отпускат по схемата de minimis, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Помощта е за компенсация на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2022 г. Това дава възможност по време на великденските празници и Гергьовден животновъдите да реализират голяма част от отгледаните от тях агнета и ярета на пазарни цени.

Държавната помощ се отпуска за трета година по искане на животновъдния бранш за предоставяне на финансова подкрепа на кланиците с цел организиране изкупуването на дребни преживни животни. Миналата година по същата схема Фондът изплати 237 377 лв. на 15 кланици.

Срокът за кандидатстване по държавната помощ е до 20 май 2022 г., а крайният срок за изплащане на помощта е 20 юни 2022 г. Предстои да се изготвят указания за предоставяне на средствата.