Тежка сесия за пернишкия минипарламент утре

Тежка сесия за пернишкия минипарламент утре

Утре пернишкият минипарламент се събира на редовно заседание, дневният ред за което е изключителбно натоварен. Засега точките, по които ще дискутират местните законотворци, са 37. На сесията една от най-важните докладни е тази, с която кметът Станислав Владимиров предлага да бъде създадена фондация „Култура Перник“, която да популяризира културните събития. Градоначалникът уточнява в предложението си, че има готовност общинската администрация да направи дарение на бъдещата фондация от 150 000 лева.

Минипарламентаристите ще разгледат и няколко докладни, касаещи реконструкцията на водопроводната мрежа, ще трябва да одобрят

Бизнес план на Индустриалната логистична зона на Перник, както и да вземат решение за създаването на Индустриален парк в Перник.

Утре ще се обсъжда и евентуално ще трябва да бъде взето решение за кандидатстването по проекти за финансиране изграждането и обновяването на спортни обекти в Перник като вътрешния ремонт на спортна зала „Борис Гюдеров“ и благоустрояването на външното пространство около залата.

Кметът Владимиров внася и предложение за Програма за опазване на околната среда на Община Перник за периода 2021-2028, както и Програма за управление на отпадъците за същия период.

Сред важните докладни са и тези, касаещи намаляването на капитала на Профилакториума, промени в наредбата за административните такси на териотрията на общината.

Сред точките от дневния ред са и предложения за право на строеж, отдаване под наем  и покупко-продажба на общински имоти.