Създаването на фондация „Култура Перник“ предлага градоначалникът

Създаването на фондация „Култура Перник“ предлага градоначалникът

Да бъде създадена фондация „Култура Перник“, предлага кметът на общината Станислав Владимиров. Бъдещата структура ще осъществява обществено-полезна дейност, насочена към развитие и популяризиране на културата на територията на общината, реализация на културни и образователни събития, сред които фестивалите „Сурва“, за късометражно кино, „В Двореца“, летен фестивал и др., които трайно да се утвърдят в живота на общината.

Сред задачите са и развитие на Перник като туристическа и културна дестинация, разширяване и утвърждаване на ролята на творчеството и иновациите в устойчивото градско развитие, реализиране на партньорства в страната и чужбина за обмен на добри практики.

Фондацията ще може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, като рекламна, издателска, отдаване под наем на имущество и техника, продажба на билети и сувенири, организиране на културни мероприятия и др.

Предвижда се новата структура да се ръководи от надзорен съвет, чиито правомощия се осъществяват от Общинския съвет, тричленно изпълнително бюро и административен секретар.

Предложението на кмета ще бъде разгледано на заседание на Общинския съвет на 7 април.  Община Перник е готова да предостави дарение на стойност 150 000 лв. на фондацията.