Провеждаме анкета, за да научим мнението на клиентите за договор „Равни вноски“

Провеждаме анкета, за да научим мнението на клиентите за договор „Равни вноски“

Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“, пред „Днес и утре“

-Инж. Стойнев, разкажете ни за договора „Равни вноски“, до колко клиентите на „Топлофикация Перник“ са запознати с предимствата?

– През последните години предлагаме на клиентите възможност да плащат парно и битова гореща вода на равни вноски с допълнителни отстъпки. Договорът дава възможност да се разпределят плащанията за топлинна енергия равномерно през цялата година. По този начин семействата могат да планират лесно разходите на домакинството си. Към настоящия момент над половината ни клиенти са предпочели тази възможност. Вярвам, че това се дължи на икономическата обстановка в страната и повишението на цената на парното, поради увеличение на горивата на международните пазари. Като социално отговорно предприятие ние се стремим чрез редица промоционални кампании да предоставяме на достъпни цени услугите си. Когато хората имат сигурност, те са спокойни, че са направили най-добрия избор.

-Кое е най-важното, което трябва да знаят клиентите на дружеството за договора?

– Най-важното е, че те няма да усетят повишението на цената на парното. Не се налага да заплащат по-високи сметки за отопление през зимата, когато потреблението е по-голямо, в сравнение с топлите месеци. Размерът на равната месечна вноска се определя като реално потребената в едно домакинство топлинна енергия през предходния едногодишен период се раздели на 12. Месечното количество енергия се умножава по определената за новия сезон цена на топлинната енергия. Последната фактура е изравнителна. Разликата е сума за доплащане или възстановяване. Ако има стойност за доплащане, тя ще бъде намалена с 30% отстъпка. Ако има сума за възстановяване, тя ще бъде изплатена на каса, по банков път или приспадната от бъдещите задължения. Тази година клиентите, подписали договор „Равни вноски“ и заплащащи в срок задълженията си, получават 3% месечна отстъпка. Според условията на програмата, сумите за парно и топла вода се издължават на 11 равни вноски, изчислени на базата на потреблението на топлинна енергия през предходен отчетен период. По-малко ще плати всеки клиент, който издължи наведнъж всичките 11 вноски. При авансово плащане на 11-те вноски, отстъпката е 8% и с 30 на сто се намалява изравнителната сметка. От условията на договора може да се възползва всеки редовен платец, а също и потребителите със сключено споразумение за разсрочване на старите задължения.

-Планирате ли отново да стартирате подписване на „Равни вноски“?

-В момента обмисляме как да подобрим условията по тази програма. Само преди дни публикувахме на сайта на дружеството и анкета, чрез която искаме да разберем дали клиентите са доволни от предложените им условия. Допитването съдържа 6 затворени въпроса с възможност за кратки отговори и един отворен. Резултатите ще бъдат основание да вземем решение за оптимизация на този тип договор. 

– Бихте ли обобщили къде клиентите на „Топлофикация Перник“ могат да се запознаят с актуалните програми, които предлагате?

-Клиентите ни могат да получат детайлна информация относно настоящи промоционални кампании, проверка и начини за плащане на сметки, новини, свързани с дружеството на сайта на „Топлофикация Перник“. Своите въпроси могат да изпращат по имейл или да се обадят в кол центъра на компанията на телефон: 0700 500 20. Нашите експерти ще предоставят детайлна информация и указания по всеки един казус. Специалистите на дружеството са изцяло на разположение на клиентите ни.